Partnerskap Konsten att skapa stad

År 2017 startade Partnerskap Konsten att skapa stad - en partnergrupp mellan byggaktörer, företagare och Nacka kommun med syfte att medvetandegöra, inspirera, utbyta erfarenheter och agera för en mer levande och berörande stad. Vi blåser liv i de bästa idéerna helt enkelt! Partnerskapet har idag ca 40 medlemmar och arbetar för att skapa ett långsiktigt tänk för insatser inom ramen för nackas koncept Konsten att skapa stad samt hitta bra och smarta former för finansiering och genomförande. Det är bra för alla om vi blir fler som tillsammans arbetar för skönhet i staden och gör attraktiva aktiviteter som uppmärksammar Nacka. Idén till Wall Street Nacka är ett resultat av dialoger inom Partnerskapet och stödjs av dess medlemmar. I år deltar tolv huvudpartners i Wall Street, med kommunen som trettonde partner.

Läs mer om Partnerskapet
www.nacka.se/partnerskap
Läs mer om Konsten att skapa stad. www.nacka.se/konstenattskapastad

HUVUDPARTNERS

Huvudpartners: