Muralmålningen på Jarlabergs vattentorn

Jarlabergs vattentorn är idag ett välkänt landmärke och har i många sammanhang fått stå som symbol för Nacka kommun. Tornets symboliska status har förstärkts tack vare det centrala läget utmed Värmdöleden där tornet tydligt signalerar ”ankomsten” till Nacka.

Vattentornet 2021?

Det har nu gått över 30 år sedan vattentornet målades och konstverket har med tiden bleknat. Under våren 2019 kom ett politikerförslag att måla ett nytt motiv på tornet inom ramen för Wall Street. I media har det förts en dialog med för och emot. De som är för vill gärna ta fram ett nytt motiv och förnya, medan de som är emot vill renovera befintligt och bevara. Kommunen har kommit fram till att inte måla något alls på vattentornet i år. Det är över 4000 m2 stor yta, och det kräver lång och noggrann planering oavsett vad vi beslutar att göra framöver. Wall Street Nacka är en långsiktig satsning. Det finns tid, och allt har sin tid. Om det alls ska göras något med vattentornet, sker det i så fall tidigast 2021. Det kan också hända att det tornet får stå kvar som det är.

Historia

Jarlabergstornet, som vattentornet mellan Nacka Forum och Nacka Strand heter, uppfördes år 1987 med en central placering på bergsknallen mellan Värmdöleden och Nacka strand. Tornet gavs en cylinderliknande form, men med fem sidor med vertikala slitsar för att ge karaktär och skuggor i betongytan. Tornets centrala läge, med tydligt ”reklamvärde” blev mer och mer uppmärksammat under processens gång. Philipson Construction sponsrade och gav Åke Pallarp i uppdrag att ta fram förslag till en färgsättning av tornet, vilket dåvarande byggnadsnämnd godkände.

Åke Pallarp var en svensk målare, grafiker och skulptör (1933-2013) som i sitt konstnärsskap utmärkt sig för att arbeta i starka och klara färger. Hans motiv beskrivs ofta som folkliga, en expressionistisk stil med abstrakta eller strama former med klara färger.

Det fanns en vilja att koppla ihop tornet med den ”kontorsby” som då planerades i Augustendal, sedermera Nacka strand, och den tegelröda kulören skulle därför associera till bilfabriken i Augustendal. Bokstäverna N-A-C-K-A placerades utspridda på tornets övre del. Ursprungligen var det tänkt att tornet skulle få en plåtgarnering som krön, men det blev aldrig så. Med sina cirka 47 meter var tornet Sveriges största konstverk när det gjordes.